ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

1. Загальні положення

1.1. Дана оферта, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією необмеженому колу потенційних Замовників укласти із Виконавцем договір про надання послуг (далі у тексті - «договір») онлайн, тобто через веб-сайт: http://stadnikschool.com (далі у тексті «веб-сайт»).

1.2. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При оформленні замовлення на веб-сайті Замовник висловлює повну згоду з усіма положеннями даного договору.

1.3. Замовник переглядає і завантажує матеріали з веб-сайту тільки для особистого некомерційного використання. Не дозволяється змінювати матеріали цього веб-сайту, а також копіювати, відтворювати, виставляти на загальний огляд, демонструвати, поширювати або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей.

1.4. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на веб-сайті, на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється. Веб-сайт та матеріали розміщенні на ньому є об'єктами авторського права і будь-яке їхнє несанкціоноване використання може спричинити порушення законодавства, що регулює захист прав інтелектуальної власності.
2. Визначення термінів

2.1. Публічний договір – публічна пропозиція Виконавця, яка розміщена на веб-сайті, адресована невизначеному колу осіб з метою укладання договору про надання послуг в порядку та на умовах, визначених даним договором.

2.2. Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця щодо замовлення послуг, інформацію про які розміщено на веб-сайті, шляхом оформлення замовлення.

2.3. Замовлення – заявка Замовника, яка адресується Виконавцю на оплату певного заходу, яка направляється Виконавцю в мережі Telegram за номером телефону, вказаним у розділі контактів веб-сайту.

2.4. Послуги – набір інформаційно-консультаційних та навчальних послуг у сфері конструювання та моделювання одягу, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

2.5. Онлайн лекція, вебінар, воркшоп – це виступ, лекція, промова, практичне заняття, що відбуваються в режимі реального часу та / або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику персонального доступу на умовах цього Договору.

2.6. Захід – це онлайн лекції, вебінари, воркшопи, семінари, обговорення, інтенсиви, майстер-класи, курси та інше.

2.7. Онлайн інтенсив – прискорений курс, який складається з онлайн лекцій, вебінарів, воркшопів в режимі реального часу, пов'язаних між собою і структурованих на визначену тему (конструювання, моделювання та пошиття конкретного виробу), який проводиться у скорочені терміни.

2.8. Майстер-клас - цілісна сформована сукупність онлайн лекцій, електронних версій аудіо- відеозаписів занять, семінарів, воркшопів, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою і структурованих на визначену тему (конструювання, моделювання та пошиття конкретного виробу), доступ до яких надається через веб-сайт для використання Замовником.

2.9. Курс – цілісна сформована сукупність онлайн лекцій, електронних версій аудіо- відеозаписів занять, семінарів, майстер-класів, розборів домашніх робіт, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, домашніх завдань, практичних завдань, пов'язаних між собою і структурованих на визначену тему, доступ до яких надається через веб-сайт для використання Замовником.

2.10. Сертифікат – документ із підписом і печаткою Виконавця, який свідчить про успішне та своєчасне проходження курсу, онлайн інтенсиву, майстер-класу або іншого заходу. Сертифікат не є документом про освіту.

2.11. Виконавець – ФОП Стаднік М.В., РНОКПП 3221513302, 14005, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Миру, будинок 80, квартира 149, або будь-яка інша юридична особа чи фізична особа-підприємець, зареєстровані у відповідності до чинного законодавства України, які надають послуги за допомогою веб-сайту.

2.12. Замовник - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали веб-сайт та мають намір замовити ту чи іншу послугу.

2.13. Персональний кабінет – особиста веб-сторінка Замовника на веб-сайті Виконавця, за допомогою якої Замовнику надається доступ до послуг, що надаються Виконавцем.

2.14. Усі інші поняття та терміни, що використовуються у цьому договорі вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством України.
3. Предмет договору

3.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику інформаційно-консультаційні та навчальні послуги у сфері конструювання та моделювання одягу, шляхом організації та проведення онлайн курсів, інтенсивів, майстер-класів, вебінарів, семінарів, воркшопів інформація про які розміщена на веб-сайті, у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник – прийняти та оплатити їх.

3.2. Сторони домовилися, що детальний зміст послуг (назва курсу, теми, формат, кількість учасників, строки і т.д.) розміщується на веб-сайті Виконавця.

3.3. Перелік та вартість послуг, що надаються Виконавцем розміщені на веб-сайті.
4. Порядок замовлення послуг

4.1. Акцептом даного Договору визнається повна оплата Замовником вартості відповідного онлайн курсу, інтенсиву, майстер-класу, вебінару, семінару, воркшопу (або іншого заходу згідно з анонсом на веб-сайті Виконавця) і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Замовника.

4.2. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір укладеним.

4.3. Порядок акцепту:

4.3.1. Замовник обирає відповідний курс, майстер-клас, інтенсив, тренінг, вебінар, семінар, воркшоп (або інший захід згідно з анонсом) на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

4.3.2. Замовник самостійно оформлює замовлення послуг розміщених на веб-сайті, зробивши замовлення у мережі Telegram за номером телефону, вказаним у розділі контактів веб-сайту.

4.3.3. Для підтвердження замовлення з Покупцем може зв'язуватися консультант, який уточнює деталі замовлення, порядок оплати. Підтвердження замовлення може відбуватися і без дзвінка консультанта (автоматично), за допомогою електронного листа або повідомлення на мобільний номер.

4.3.4. На підтвердження Заявки Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату послуг (заходу) на електронну пошту або в інший спосіб.

4.3.5. Замовник здійснює оплату.

4.3.6. Перед початком надання послуг за цим Договором Замовник отримує посилання для реєстрації та доступу до персонального кабінету, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Замовником при замовлені послуг.

4.4. З моменту акцепту цього Договору одностороння відмова Замовника від Договору не допускається.
5. Порядок надання доступу до персонального кабінету

5.1. З метою надання послуг за цим договором Замовнику надається доступ до персонального кабінету на веб-сайті. У персональному кабінеті розміщуються матеріали онлайн інтенсивів, майстер-класів, курсів, які обрані та оплачені Замовником.

5.2. Реєстрацію до персонального кабінету Замовник здійснює самостійно після отримання на електронну пошту посилання від Виконавця.

5.3. Замовник отримує посилання для реєстрації та доступу до персонального кабінету на електронну адресу, вказану Замовником при замовлені послуг.

5.4. Персональне посилання є дійсним для одного Замовника, що отримав вказане посилання. Забороняється передача персонального посилання третім особам.

5.5. Після отримання Персонального посилання Замовник повинен заповнити відповідну реєстраційну форму для доступу до персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікуючі дані.

5.6. Підтвердження реєстрації та доступ до кабінету надаються Замовнику протягом 1 робочого дня.

5.7. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності і безпеки доступу до свого персонального кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою персонального кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки.

5.8. Для отримання послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера чи іншого мобільного пристрою.

5.9. У випадку неотримання протягом 2 (двох) робочих днів Замовником посилання, не підтвердження реєстрації та відсутності доступу до персонального кабінету Замовник повинен звернутися до Виконавця засобами телефонного зв'язку за номером вказаним на веб-сайті.
6. Умови надання послуг

6.1. Заходи в режимі реального часу проводяться в чітко визначені години та дні, згідно з розкладом, що завчасно доводиться до відома Замовника, зокрема, шляхом інформування у телеграм-каналі (групі).

6.2. Доступ до запису заходу, який відбувався в режимі реального часу, надається Замовнику в персональному кабінеті через день після проведення заходу.

6.3. Розклад проведення заходів в режимі реального часу може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку, шляхом розміщення такої інформації у телеграм-каналі (групі).

6.4. Під час участі в курсі та/або заходах забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, Виконавця, реклама, нецензурні вислови та інша поведінка, що порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в онлайн заходах без повернення отриманої оплати, у випадку порушення ним вищевказаних правил.

6.5. До матеріалів онлайн інтесивів, майстер-класів, курсів, розміщених в персональному кабінеті надається доступ тривалістю 1 рік, якщо інша інформація не зазначена безпосередньо в інформації про інтенсив, майстер-клас, курс, розміщеній на сайті.

6.6. Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається тільки в особистих цілях та для особистого використання з врахуванням забезпечення збереження даної інформації від несанкціонованого витоку та/або публічного розповсюдження.

6.7. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраного курсу у випадку встановлення фактів передачі Замовником доступу до персонального кабінету третім особам, розповсюдження інформації і матеріалів (аудіо, відеозаписів тощо), отриманих в результаті отримання послуг третім особам.

6.8. Виконавець не несе відповідальність за неможливість участі Замовника в курсі та/або заходах, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

6.9. Послуга вважається наданою в момент проведення заходу та надання доступу до його матеріалів Замовнику.

6.10. За результатами проходження курсу, майстер-класу, інтенсиву та успішного й своєчасного виконання програми та усіх домашніх та практичних завдань Виконавець видає Замовнику Сертифікат.
7. Вартість послуг та порядок розрахунків

7.1. Вартість послуг залежить від обраного заходу та зазначається на веб-сайті Виконавця.

7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на веб-сайті.

7.3. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% попередньої оплати.

7.4. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.5. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.6. У випадку оплати неповної вартості послуг, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до відповідного заходу без повернення сплачених коштів.

7.7. У разі скасування заходу з вини Виконавця, Виконавець повертає кошти за такі заходи, що не були проведені Виконавцем. У разі перенесення, зміни матеріалів, часу та місця проведення будь-яких заходів, внесена оплата не повертається.

7.8. У разі якщо Замовник відмовляється від участі в заході, внесена оплата не повертається.

7.9. Продовження доступу до матеріалів заходів Виконавця терміном на 1 рік здійснюється за умови додаткової оплати Замовником 40% від вартості такого заходу, якщо інше не зазначено на сайті.8. Права та обов'язки сторін

8.1. Замовник має право:

8.1.1. Отримати послуги на умовах цього Договору.

8.1.2. Отримати від Виконавця інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання за телефонами вказаними на веб-сайті чи через форму зворотного зв'язку.

8.1.3. Входити до персонального кабінету під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет та ін.).

8.1.4. Замовник, якщо це фізична особа, користується усіма правами споживача згідно з діючим законодавством України, що регулює ці правовідносини.

8.2. Замовник зобов'язується:

8.2.1. Оплатити послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

8.2.2. Надати достовірну інформацію про себе в процесі реєстрації. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

8.2.3. Підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують доступ до веб-сайту.

8.2.4. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання послуг, яка розміщена на веб-сайті. Замовник не має право пред'являти Виконавцю претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією на веб-сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією, що розміщується Виконавцем на веб-сайті.

8.2.5. Своєчасно та у повному обсязі виконувати практичні та домашні завдання.

8.2.6. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця із Замовником в рамках надання послуг, згідно з цим Договором.

8.3. Замовнику забороняється:

8.3.1. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, копіювання, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) онлайн заходу, що проводиться в рамках надання послуг згідно з цим Договором.

8.3.2. Копіювати, поширювати у будь-який спосіб аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цього Договору.

8.3.3. Розповсюджувати матеріали, отримані в рамках вказаного Договору шляхом розшифрування (перекладу аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат) чи перекладу на інші мови.

8.3.4. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали як в комерційних, так й у приватних цілях шляхом переказу або поширення в будь-яких спосіб отриманих від Виконавця знань.

8.3.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди.

8.3.6. Здійснювати власну діяльність на основі послуг Виконавця.

8.3.7. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

8.3.8. Передавати та/або надавати доступ до курсу та/або заходу будь-яким третім особам, а також отримувати послуги спільно з третіми особами.8.4. Виконавець має право:

8.4.1. Самостійно визначати форми та способи надання послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

8.4.2. В односторонньому порядку визначати вартість послуг.

8.4.3. Самостійно визначати/змінювати дати проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів).

8.4.4. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в заході в рамках курсу, функціональні можливості, інтерфейс веб-сторінки в процесі надання послуги.

8.4.5. Під час проведення онлайн заходів здійснювати його фотографування, відео-аудіозапис та використовувати їх на власний розсуд. Замовник надає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднювати їх шляхом опублікування на Сайті та в інший спосіб, робити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням та (або) голосом Замовника.

8.4.6. Самостійно залучити до надання послуг третіх осіб.

8.4.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

8.4.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відзиви про отримані послуги, поширювати (публікувати чи в інший спосіб розповсюджувати) результати анкетування (опитування) і відзиви про отримані послуги із дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.4.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до курсу та/ або заходів без повернення сплачених коштів у наступних випадках:

8.4.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

8.4.9.2. Недотримання Замовником строків та порядку оплати.

8.4.9.3. Порушення Замовником пункту 8.3 Договору.

8.4.9.4. Невиконання Замовником інших обов'язків передбачених цим Договором.

8.4.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (в тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника.

8.4.11. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

8.5. Виконавець зобов'язується:

8.5.1. Надати Послуги належної якості в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

8.5.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

8.5.3. Надавати Замовнику інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання.

8.5.4. Інформувати Замовника про зміни порядку надання послуг (дати, розклад заходів) шляхом розміщення такої інформації одним, але невиключно, із способів: розміщення на веб-сайті, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Telegram, Skype тощо.
9. Відповідальність сторін

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України та положень Договору.

9.2. Виконавець не несе відповідальність за неотримання Замовником послуг по цьому Договору, у випадку:

9.2.1. надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, в тому числі, але невиключно, контактної інформації, а також ненадання інформації у разі зміни інформації, наданої раніше;

9.2.2. Замовник не може отримати послуги по технічним причинам, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв'язку, провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм, у зв'язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до послуг, які надаються Виконавцем.

9.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоду іншим Замовникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, завдану Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту послуги очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

9.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на веб-сайті від імені Замовника.

9.7. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої послуги.

9.8. У випадку порушення Замовником пункту 8.3 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 100 000,00 гривень за кожне таке порушення.

9.9. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на засадах врегулювання конфлікту з максимальним врахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

9.10. У разі, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди із спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до діючого законодавства України.
10. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

10.1. Кожна зі сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили (форс-мажором), які виникли після підписання Договору і яких не було можливості уникнути або усунути.

10.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) сторони визнають надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме стихійні явища природного характеру, лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження, війну (оголошену та неоголошену), військові дії, блокади, громадські хвилювання, масові заворушення, експропріації, примусові вилучення, негативні рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, неможливість доступу на частину території України або обмеження такого доступу, проведення антитерористичних заходів, прояви тероризму, масові страйки, тощо.

10.3. Протягом одного дня після появи обставин непереборної сили (форс-мажору) або на початку дії їх наслідків Сторони повинні погодити строк, на який припиняється дія даного Договору. Якщо такі обставини або їх наслідки будуть тривати довше погодженого Сторонами строку, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором; у цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати відшкодування іншою Стороною збитків, у тому числі упущеної вигоди.

10.4. Настання непереборної сили (форс-мажору) має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України (Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими платами України).

10.5. У випадку заборони чи недоступності з незалежних від Виконавця причин веб-ресурсів, за допомогою яких надаються послуги, надання таких послуг зупиняється до моменту відновлення роботи таких ресурсів або до моменту перенесення матеріалів на інший веб-ресурс. Грошові кошти сплачені Замовником за цим Договором у такому випадку не повертаються.
11. Конфіденційність

11.1. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його замовлення (відправлення повідомлення Виконавцю про замовлення послуг, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

11.2. Замовник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних.

11.3. Замовник згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення оплати за Послуги, на електронну адресу або контактний номер телефону Замовника можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.

11.4. Виконавець зобов'язується не передавати інформацію про Замовника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.
12. Права інтелектуальної власності

12.1. Усі онлайн заходи (лекції, вебінари, тренінги, вокшопи, інтенсиви, майстер-класи, курси та ішне), аудіо-та відеоуроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього договору (далі — Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

12.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей з врахуванням статуса конфіденційності даної інформації.

12.3. Забороняється у будь-який спосіб копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.
13. Інші умови договору

13.1. Договір вступає в силу з моменту акцептування даного договору Замовником і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

13.2. До закінчення строку дії Договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичного виконання сторонами обов'язків за Договором.

13.3. Сторони мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку у разі невиконання однією із сторін умов договору та у випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

13.4. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей договір зокрема у наступних випадках:

13.4.1. Недотримання Замовником строків та порядку оплати.

13.4.2. Порушення Замовником пункту 7.3 Договору.

13.4.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.

13.4. Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника. Нова редакція договору вступає в силу з моменту її публікації на веб-сайті: http://stadnikschool.com, після чого всі зміни вважаються доведеними до відома Замовника.